Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft over een product vragen wij u, binnen 5 dagen na ontvangst bestelling, contact op te nemen met onze klantenservice .

U kunt een mail sturen naar: info@huisvolsfeer.nl

Wij nemen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling

Klachtenregeling

  1. Huisvolsfeer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Huisvolsfeer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij Huisvolsfeer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van Huisvolsfeer niet op, tenzij Huisvolsfeer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Huisvolsfeer, zal Huisvolsfeer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen, de producten vergoeden of repareren.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht?

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.” 

De waardering van www.huisvolsfeer.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.7/10 gebaseerd op 1774 reviews.